О САБОРУ

ПРОГЛАС САВЕЗ-а БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ САБОР-а

1.Полазећи од основне потребе за јачањем положаја бораца/ветерана у друштву, а поучени досадашњим искуствима организовања и деловања борачких организација, свесни тренутка у коме се налази друштво и држава у целини један број борачких организација узима на себе бреме одговорности и формира САВЕЗ БОРАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – САБОР .

2.Идеја јединствене борачке организације није новитет, већ потреба за укрупњавањем друштвене сцене у области борачке заштите, која је уситњеним деловањем појединих организација и појединаца остављена на маргинама друштвених догађања.

3.САБОР је осмишљен да обједини потребе разних струковних организација као и великог броја појединаца, али и да државним органима буде социјални партнер у изналажењу решења за решавање нагомиланих проблема са којима су суочени борци Србије. У блиској прошлости овај задатак на себе су преузимале многобројне организације, али појединачно, и недорасли потребама популације, све се на крају сводило на веома личне и појединачне случајеве. По први пут испред бораца Србије стаће се са идејом водиљом о општем концензусу када су у питању права и значај бораца Србије.

4.Несумљива водиља САБОР-а биће историјско наслеђе српских војника и њихова борба за Србију, али и однос државе према њима који је неретко био веома лош чим би ратови престали. Неговање традиција јесте и биће значајан задатак САБОР-а , поштујући традиције и културолошка достигнућа модерне цивилизације, учинићемо све да се и последњи ратови вођени на просторима бивше Југославије у историји српског народа упишу као ослободилачки ратови а не као што је сада уписано „ оружани сукоби „ .

5. Борба за што боља законска решења као и доношење озбиљних законских и осталих прописа је редован задатак САБОР-а а иза сваког новог прописа радиће се на побољшању истог у складу са могућностима државе и друштва у целини. Повратак имиџа српског борца на основама старе славе је један од основних циљева САБОР-а и свих његових чланица, притом поштујући како верска тако и сва друга опредељења појединаца и самих организација.

6. Да бисмо спроводили своје циљеве неопходно је разумети потребе и појединаца и организација. У сврху тог задатка унутар структура САБОР-абиће формирани стручни тимови по разним областима а пре свега по основу правних и здравствених потреба бораца. Правилно сагледавање проблема је често и пола решења истог, зато ће се у САБОР-у увек озбиљно и темељно приступити сваком проблему без обзира на ком је нивоу проблем који се решава.

7.Партнерство са државним органима на свим нивоима је једини исправни начин по коме до озбиљних решења може да се дође само кроз обострано уважавање и разумевање. Овакав приступ до сада није био заступљен у борачким организацијама, а ми из САБОР-а ћемо то променити.

8.Поштујући начело самосталности САБОР ће свакој својој чланици омогућити самостално деловање унутар свог Статута и посебно унутар потреба појединачних организација. Око крупних стратешких питања од значаја за борачку популацију увек ће се тежити консензусу свих чланицаСАБОР-а, а у циљу што бољег положаја појединаца и односа друштва према борцима.

9.САБОР није још једна борачка оганизација, већ Савез организација са јасном идејом и визијом јединства и правилног односа према држави и друштву, али и јасним циљевима да тај однос мора бити двосмеран а не као до сада једносмеран.

Борци Србије воле своју државу и свој народ, то су доказали кроз многобројне ослободилачке ратове. Зато се и окупљамо и верујемо у успех заједничког рада и деловања кроз институције САБОР-а.